آموزش قواعد و جمع‌بندی عربی هفتم 1402-1403

آموزش قواعد عربی هفتم 

درس عربی همواره درسی چالش برانگیز برای دانش‌آموزان بوده و نیاز به توضیحات و کمک برای آموزش و یا جمع‌بندی درس عربی دارند؛ به خصوص در پایه هفتم که به تازگی با این زبان و قواعد آن آشنا شده و سعی در آشنایی و درک قواعد آن دارند. از محسنات آن می‌توان به این اشاره کرد که سوالات بسیار وابسته به کتاب هستند و با درک و به خاطر سپردن مباحث کتاب می‌توانند نمرات خوبی برای امتحانات خود کسب کنند. آموزشگاه مهرمعلم در این زمینه هم با داشتن معلم خصوصی متبحر و هم در اختیار گذاشتن رایگان جمع‌بندی دروس عربی هفتم در سایت سعی در کمک به دانش‌آموزان دارد.

قواعد عربی هفتم- درس اول 

درس اول عربی هفتم شامل بررسی حروف عربی، جنس اسامی در عربی (مونث و مذکر)، جمع مکسر عربی و اسم اشاره می‌باشد و به ترتیب به آموزش این مطالب خواهیم پرداخت.

آموزش عربی هفتم-حروف الفبای عربی

الف (حمزه)-باء – تاء – ثاء – جیم – حاء – خاء – دال – ذال – راء – زاء – سین – شین – صاد – ضاد – طاء – ظاء – عین – غین – فاء – قاف – کاف – لام – میم – نون – هاء – واو – یاء

نکته: در زبان عربی حروف (گ،چ،پ،ژ) وچود ندارد.

آموزش عربی هفتم-حرکات در زیان عربی

حرکت‌ها در زبان عربی برای ایجاد صدا در لغات استفاده شده و مانند زبان فارسی هستند و تنها نام آن‌ها متفاوت است.

ــَـ فتحه  ــِـ کسره   ــُـ ضمّه   ــْـ سکون    ــًـ   ــٍـ   ــٌـ تنوین

آموزش عربی هفتم-جنس اسامی عربی

در زبان عربی برای همه‌‌چیز جنسیت قائل شده و همه‌چیز را زن یا مرد می‌دانند؛ در نتیجه اسامی در زبان عربی به دو دسته مونث و مذکر تقسیم می‌شوند. برای تشخیص هر یک از این دو دسته علامت‌هایی وحود دارد. برای تشخیص اسم مونث از «ة» استفاده می شود که «ة» تانیس نام دارد. مانند فاعِزَة ، شکل مذکر کلمات بدون «ة» می‌باشد؛ مانند فاعِز.

نکته: تمام اسامی که در اخر «ة»  دارند مونث به شمار می‌آیند.

نکته: مونث به معنای زن و مذکز به معنای مرد است.

آموزش عربی هفتم- اسامی عربی از نظر تعداد

در زبان عربی اسم‌ها از نظر تعداد نیز دسته‌بندی می‌شوند و در این درس آموزشگاه تدریس خصوصی مهر معلرم قصد دارد سه بخش مفرد، جمع و مثنی را توضیح دهد.

اسم مفرد:

مفرد اسامی هستند که درباره یک شی، یک فرد و کلا یک چیز صحبت می‌کنند؛ مانند: یک درخت، یک مرد، یک خانه، یک گل

اسم مثنی:

مثنی واژه جدیدی است که در زبان فارسی با آن سروکار نداریم. در زبان عربی از اسامی مثنی برای صحبت درباره تنها دو چیز استفاده می شود: دو زن، دو کودک، دو گربه، دو موبایل

اسم جمع:

از اسم جمع، همانطور که در زبان فارسی نیز کاربرد دارد برای صحبت باز بیش از یک چیز استفاده می‌شود، وقتی درباره دو یا چند چیز صحبت می‌کنیم از اسامی جمع استفاده می‌شود.

نشانه تعداد اسامی 

اسامی مفرد نشانه‌ای ندارند و فقط باید مونث و یا مذکر بودن آن‌ها را رعایت کرد.

نشانه جمع اسامی در عربی 
 • در زبان عربی برای جمع بستن کلمات برای فاعل مذکر (اگر شخصی که از او حرف می‌زنیم مذکر یعنی مرد بود) از «ونَ» یا «ینَ» استفاده کرده و یکی از این دو را به انتهای کلمه مورد نظر اضافه می‌کنند. به این جمع، جمع مذکر سالم گفته می‌شود. مثال: طالبین، طالِبون (دانش‌آموزان پسر)
 • در زبان عربی برای جمع بستن کلمات برای فاعل مونث (اگر شخصی که از او حرف می‌زنیم مونث یعنی زن بود) از «ات» استفاده کرده و آن را به انتهای کلمه مورد نظر اضافه می‌کنند. به این جمع، جمع مونث سالم گفته می‌شود. مثال:طالِبات (دانش‌آموزان دختر)
نشانه مثنی اسامی در عربی 

برای اسم مثنی از دو علامت «انِ» و «ـَ‌یْنِ» برای مذکر و «تانِ» و «تـَ‌یْنِ» برای موتث؛ استفاده می‌شود. مانند: طالِبانِ، طالِبَیْنِ، طالِبَتان و طالِبَتَیْنِ

نکته: جمع برخی از اسامی به شکل مکسر (شکسته) است. این نوع از جمع استثنا بوده و فرم کلمه هنگام جمع کاملا دچار تغییر می‌شود. مثال: حَدیقَة: حَدائِق      مِفْتاح: مَفاتیح      طِفْل: أَطفال      عِبْرَة: عِبَر

آموزش عربی هفتم- اسم اشاره عربی هفتم

اسم اشاره اسامی هستند که یک چیز یا یک فرد را مخاطب قرار داده و یا به آن اشاره می‌کنند. در فارسی از کلماتی مانند: این، آن، این‌ها و آنان استفاده می‌کنیم؛ اما در زبان عربی معادل دیگری دارند:

اسم اشاره مفرد:
 1. اسم اشاره مفرد مذکر:

«هذا» و «ذلِکَ» اسم اشاره مذکر هستند و برای اشاره به مذکر کاربرد دارند. «هذا» به معنی این و «ذلِکَ» به معنی آن است.

2. اسم اشاره مفرد مونث:

«هذِهِ» و «تِلْکَ» اسم اشاره مونث هستند و برای اشاره به مونث استفاده می‌شوند. «هذِهِ» به معنی این و «تِلْکَ» به معنی آن است.

اسم اشاره حمع مشترک:

از «هؤلاءِ» و «أُولئِکَ» برای اشاره به به جمع مذکر استفاده می‌شود. نکته این است که این دو هم برای مذکر و هم برای مونث کاربرد دارند. «هؤلاءِ» برای این‌ها و «أُولئِکَ» برای آن‌ها کاربرد دارد.

اسم اشاره مثنی:

«هذانِ» اسم اشاره برای اشاره به مثنای مذکز و به معنی «این دو مذکر» و «هاتانِ» برای اشاره به مثنای مونث و به معنی «این دو مونث» می‌باشد.

قواعد عربی هفتم- درس دوم

کلمات پرسشی برای طرح سوال و پرسش استفاده می‌شوند، برای مثال در زبان فارسی از کلماتی مانند آیا، چند، کجا و… برای پرسش استفاده می‌کنیم.

 • کلمات پرسشی (هَل، أَ) در عربی هفتم

دو واژه‌ی (هَل، أَ) در فارسی به معنی آیا هستند و باید با بله «نَعَم» یا خیر «لا» به آن‌ها پاسخ داد.

 • کلمات پرسشی (مَنْ و لِمَنْ) در عربی هفتم

این دو کلمه برای پرسش درباره‌ی افراد کاربرد دارند و «مَنْ» به معنی «چه کسی» و «لِمَنْ» به معنای «برای چه کسی» استفاده می‌شود.

 • کلمات پرسشی (ما و ماذا) در عربی هفتم

این دو کلمه پرسشی به معنی «چه چیزی» و «چیست» بوده و برای پرسش چیستی استفاده می‌شود.

 • کلمه پرسشی (کَمْ) در عربی هفتم

از کلمه پرسشی «کَمْ» برای شمارش استفاده شده و معنی «چند» دارد.

اعداد اصلی در زبان عربی:

1. واحِد
2. اِثْنانِ
3. ثَلاثَة
4. أَرْبَعَة
5. خَمْسَة
6. سِتَّة
7. سَبْعَة
8. ثَمانیَة
9. تَسْعَة
10. عَشَرَة
11. أَحَدَعَشَرَ
12. اِثْناعَشَرَ

 • کلمه پرسشی (أَیْنَ) در عربی هفتم

کلمه پرسشی «أَیْنَ» چند کاربرد دارد:

1- برای سوال درباره مکان یک چیز یا شخص از کلمه‌ی «أَیْنَ» استفاده می‌کنند که معنی «کجا» است. برای پاسخ نیز می‌توانیم از کلمات زیر استفاده کنیم:

 • فَوْقَ: (روی)
 • تَحْتَ: (زیر)
 • أَمامَ: (جلو)
 • خَلْفَ (وَراءَ): (پشت)
 • جَنْبَ: (کنار)
 • عِنْدَ:
 • حَوْلَ: (دور/اطراف)
 • بَیْنَ:
 • فی: (در)
 • عَلی: (بر)
 • عَلَی الْیَمینِ: (سمت راست)
 • عَلَی الْیَسارِ: (سمت چپ)
 • هُنا (هُناکَ):

2- برای پرسیدن اصطلاح اهل کجا هستید از «مِنْ أَیْنَ؟» استفاده می‌کنیم.

قواعد عربی هفتم- درس سوم

در زبان عربی نیز درست مانند زبان فارسی از قواعد استفاده می‌کنیم. ضمایر یعنی کلمات: من، تو، او، ما، شما و…

تفاوت زبان عربی و فارسی در ضمایر در تعداد آن‌هاست؛ در زبان فارسی ما 6 ضمیر و در زبان عربی 14 ضمیر داریم.

نکته: ضمیر کلمه‌ای است که به‌جای اسم آمده و از تکرار اسم در جملات بعدی جلوگیری می‌کند.

ضمایر به دو دسته‌ی

 1. ضمایر متصل
 2. ضمایر منفصل

تقسیم می‌شوند.

نکته: ضمایر غائب یعنی شخص یا جسمی که درباره‌ی آن حرف می‌زنیم پیش ما حضور ندارند.

نکته: ضمایر مخاطب یعنی زمانی که با شخصی در حال صحبت هستیم و آن‌ها را مورد خطاب قرار می‌دهیم.

نکته: صیعه متکلم به ضمایر ما و من گفته می‌شود.

آموزش و جمع‌بندی عربی هفتم آموزشگاه مهرمعلم

قواعد عربی هفتم- درس چهارم

درس چهارم به صرف فعل ماضی می‌پردازد؛ اما تنها برای اول شخص و دوم شخص مفرد و معرفی فعل در عربی در این بخش صرف شده است.

زمان فعل عربی هفتم 

در زبان عربی؛ درست مانند زبان فارسی افعال به سه زمان تقسیم می‌شوند.

 1. ماضی (گذشته)
 2. مضارع (حال)
 3. متسقبل (آینده)

صرف قعل ماضی عربی هفتم-اول شخص و دوم شخص مفرد

فعل ماضی چیست؟

قعل ماضی فعلی است که در زمان گذشته اتفاق افتاده و درباره‌ی آن صحبت می‌کنیم.

admin
نویسنده
admin

نظر خود را بگذارید