مزایا و معایب مدارس تیزهوشان: راهنمای جامع برای انتخاب مدرسه بهتر

مدارس تیزهوشان یکی از پدیده‌های مهم و تأثیرگذار در حوزه آموزش و پرورش است که در کشورهای مختلف به وجود آمده و نقش بسیار حیاتی در تربیت نخبگان دارد. این مدارس با برنامه‌ها و ساختارهای آموزشی خاص خود، به دانش‌آموزان با استعداد و توانمند فراگیری عمیق در رشته‌های مختلف را فراهم