آموزش قواعد و جمع‌بندی عربی هفتم 1402-1403

آموزش قواعد عربی هفتم  درس عربی همواره درسی چالش برانگیز برای دانش‌آموزان بوده و نیاز به توضیحات و کمک برای آموزش و یا جمع‌بندی درس عربی دارند؛ به خصوص در پایه هفتم که به تازگی با این زبان و قواعد آن آشنا شده و سعی در آشنایی و درک قواعد آن

آموزش به کودکان اتیسم

کار با بچه‌ها همیشه پر از چالش است و همانقدر که لذت‌بخش است نیاز به پشتکار و استفاده از چم‌وخم‌هایی است که درواقع همان فوت کوزه‌گری هستند؛ کار با کودکان اتیسم نیز از این قاعده مستثنی نیست، و برای جذب کودکان به موضوع کلاس نیاز به استفاده ازنکات و مواردی است