علی عاروان
علی عاروان

علی عاروان

  • تهران/سه راه لویزان
زبان هایی که من بلدم
  • انگلیسی

یک مقدمه کوتاه

سلام من دانشجوی ارشد مکانیک هستم.جهت تدریس درس ریاضیات دبیرستان توانایی دارم.

 

فهرست راهنمای مدرس پرطرفدار امسال

به صورت رایگان میباشد، امروز بپیوندید و شروع به گسترش دانش با هنرجویان خارج از آنجا کنید