محسن حاجی رضا
محسن حاجی رضا

محسن حاجی رضا

شروع از:

4,000,000.00 تومان/ساعتی

  • 0.0 /5.0 (00)
  • 40%تکمیل پروفایل
  • خ پیروزی خ شکوفه
زبان هایی که من بلدم
  • انگلیسی

یک مقدمه کوتاه

سابقه تدریس ۱۵ سال در شهر تهران با تربیت شاگردان برتر و استعدادهای درخشان در آزمون های نهایی و کنکور بهرصورت خصوصی و گروهی

دسترسی

دوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعهشنبهیکشنبه
قبل از 12 ظهر
از 12 ظهر تا 17
بعد از 5 بعد از ظهر

فهرست راهنمای مدرس پرطرفدار امسال

به صورت رایگان میباشد، امروز بپیوندید و شروع به گسترش دانش با هنرجویان خارج از آنجا کنید

جستجوی مدرسان مرتبط

تصویر ویژه
سمانه زنگنه
سمانه زنگنه
حسین آباد
  • شروع از:150.00 تومان/ساعتی
  • موبایل:099228
تصویر ویژه
تصویر ویژه
  • شروع از:250,000.00 تومان/ساعتی
  • موبایل:093684
  • واتس آپ:093684