مبینا مسیبی
مبینا مسیبی

مبینا مسیبی

شروع از:

0.00 تومان/ساعتی

  • 0.0 /5.0 (00)
  • 65%تکمیل پروفایل
  • مجیدیه
زبان هایی که من بلدم
  • انگلیسی

یک مقدمه کوتاه

مدرس زبان انگلیسی مسلط به کتاب های

magic phonics, jolly phonics, first friends, family, soper safari و….

سابقه تدریس به کودکان و نوجوانان حدوداً ۲ سال در موسسات و مدرسه غیرانتفاعی

من می توانم تدریس کنم

  • زبان‌های خارجی

دسترسی

دوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعهشنبهیکشنبه
قبل از 12 ظهر
از 12 ظهر تا 17
بعد از 5 بعد از ظهر

فهرست راهنمای مدرس پرطرفدار امسال

به صورت رایگان میباشد، امروز بپیوندید و شروع به گسترش دانش با هنرجویان خارج از آنجا کنید

جستجوی مدرسان مرتبط

تصویر
سمانه زنگنه
سمانه زنگنه
حسین آباد
  • شروع از:150.00 تومان/ساعتی
  • موبایل:099228
تصویر
  • شروع از:250,000.00 تومان/ساعتی
  • موبایل:093684
  • واتس آپ:093684