امیر عادل
امیر عادل

امیر عادل

شروع از:

800.00 تومان/ساعتی

 • 0.0 /5.0 (00)
 • 65%تکمیل پروفایل
 • تهران، هفتم تیر،
زبان هایی که من بلدم
 • انگلیسی

یک مقدمه کوتاه

تدریس زیست از پایه تا کنکور به صورت خصوصی و گروهی صورت میگیرد

سابقه تدریس زیست و شیمی و مشاوره در بهترین موسسات تهران.

دانشجوی سال چهارم پزشکی

من می توانم تدریس کنم

 • متوسطه دوم
 • کنکور

دسترسی

دوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعهشنبهیکشنبه
قبل از 12 ظهر
از 12 ظهر تا 17
بعد از 5 بعد از ظهر

فهرست راهنمای مدرس پرطرفدار امسال

به صورت رایگان میباشد، امروز بپیوندید و شروع به گسترش دانش با هنرجویان خارج از آنجا کنید

جستجوی مدرسان مرتبط

تصویر
سمانه زنگنه
سمانه زنگنه
حسین آباد
 • شروع از:150.00 تومان/ساعتی
 • موبایل:099228
تصویر
 • شروع از:250,000.00 تومان/ساعتی
 • موبایل:093684
 • واتس آپ:093684