امیرمسعود عباسزادگان
امیرمسعود عباسزادگان

امیرمسعود عباسزادگان

شروع از:

450,000.00 تومان/ساعتی

  • 0.0 /5.0 (00)
  • 25%تکمیل پروفایل
زبان هایی که من بلدم
  • انگلیسی

یک مقدمه کوتاه

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

عضو اصلی انجمن مهندسان مکانیک آمریکا ASME

قبول در دکترا مهندسی مکانیک

انجام دروس تخصصی و پروژه های تخصصی و صنعتی

تدریس نرم افزار

دسترسی

دوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعهشنبهیکشنبه
قبل از 12 ظهر
از 12 ظهر تا 17
بعد از 5 بعد از ظهر

فهرست راهنمای مدرس پرطرفدار امسال

به صورت رایگان میباشد، امروز بپیوندید و شروع به گسترش دانش با هنرجویان خارج از آنجا کنید

جستجوی مدرسان مرتبط

تصویر
سمانه زنگنه
سمانه زنگنه
حسین آباد
  • شروع از:150.00 تومان/ساعتی
  • موبایل:099228
تصویر
  • شروع از:250,000.00 تومان/ساعتی
  • موبایل:093684
  • واتس آپ:093684