آموزش به کودکان اتیسم

کار با بچه‌ها همیشه پر از چالش است و همانقدر که لذت‌بخش است نیاز به پشتکار و استفاده از چم‌وخم‌هایی است که درواقع همان فوت کوزه‌گری هستند؛ کار با کودکان اتیسم نیز از این قاعده مستثنی نیست، و برای جذب کودکان به موضوع کلاس نیاز به استفاده ازنکات و مواردی است