محسنی محسنی
محسنی محسنی

محسنی محسنی

  • تهران پونک همیلا
زبان هایی که من بلدم
  • انگلیسی

یک مقدمه کوتاه

مفهمومی تدریس میشه خیلی دقیق و نکته به نکته همه رو میگم . 

فهرست راهنمای مدرس پرطرفدار امسال

به صورت رایگان میباشد، امروز بپیوندید و شروع به گسترش دانش با هنرجویان خارج از آنجا کنید