فرزاد اسکندری
فرزاد اسکندری

فرزاد اسکندری

شروع از:

250,000.00 تومان/ساعتی

  • 0.0 /5.0 (00)
  • 60%تکمیل پروفایل
  • تهران

یک مقدمه کوتاه

undefined

من می توانم تدریس کنم

  • متوسطه دوم
  • کنکور

دسترسی

دوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعهشنبهیکشنبه
قبل از 12 ظهر
از 12 ظهر تا 17
بعد از 5 بعد از ظهر

فهرست راهنمای مدرس پرطرفدار امسال

به صورت رایگان میباشد، امروز بپیوندید و شروع به گسترش دانش با هنرجویان خارج از آنجا کنید

جستجوی مدرسان مرتبط

تصویر
سمانه زنگنه
سمانه زنگنه
حسین آباد
  • شروع از:150.00 تومان/ساعتی
  • موبایل:099228
تصویر
مبینا مسیبی
مبینا مسیبی
مجیدیه
  • شروع از:0.00 تومان/ساعتی