فربد فتحی
فربد فتحی

فربد فتحی

شروع از:

150.00 تومان/ساعتی

 • 0.0 /5.0 (00)
 • 45%تکمیل پروفایل
زبان هایی که من بلدم
 • انگلیسی

یک مقدمه کوتاه

من می توانم تدریس کنم

 • کنکور
 • متوسطه دوم
 • زبان‌های خارجی

دسترسی

دوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعهشنبهیکشنبه
قبل از 12 ظهر
از 12 ظهر تا 17
بعد از 5 بعد از ظهر

فهرست راهنمای مدرس پرطرفدار امسال

به صورت رایگان میباشد، امروز بپیوندید و شروع به گسترش دانش با هنرجویان خارج از آنجا کنید

جستجوی مدرسان مرتبط

تصویر
سمانه زنگنه
سمانه زنگنه
حسین آباد
 • شروع از:150.00 تومان/ساعتی
 • موبایل:099228
تصویر
 • شروع از:250,000.00 تومان/ساعتی
 • موبایل:093684
 • واتس آپ:093684