سمانه زنگنه
سمانه زنگنه

سمانه زنگنه

شروع از:

150.00 تومان/ساعتی

  • 0.0 /5.0 (00)
  • 30%تکمیل پروفایل
  • حسین آباد
زبان هایی که من بلدم
  • انگلیسی

یک مقدمه کوتاه

آموزگار ابتدایی

سن ۲۷

تحصیلات کارشناسی ارشد

تدریس ریاضی و دروس ابتدایی از اول تا ششم ابتدایی

دسترسی

دوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعهشنبهیکشنبه
قبل از 12 ظهر
از 12 ظهر تا 17
بعد از 5 بعد از ظهر

فهرست راهنمای مدرس پرطرفدار امسال

به صورت رایگان میباشد، امروز بپیوندید و شروع به گسترش دانش با هنرجویان خارج از آنجا کنید

جستجوی مدرسان مرتبط

تصویر
  • شروع از:250,000.00 تومان/ساعتی
  • موبایل:093684
  • واتس آپ:093684
تصویر
مبینا مسیبی
مبینا مسیبی
مجیدیه
  • شروع از:0.00 تومان/ساعتی