حسین ضیاءلامع
حسین ضیاءلامع

حسین ضیاءلامع

09148473238
شروع از:

150,000.00 تومان/ساعتی

 • 0.0 /5.0 (00)
 • 75%تکمیل پروفایل
 • تهران، مجیدیه شمالی، خیابان بنی هاشم، کوچه فرجادی کوشا
زبان هایی که من بلدم
 • انگلیسی

یک مقدمه کوتاه

آموزش

 • دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دانشجو
 • مهر 1399 - حاضر
مهندسی مواد و متالورژی

من می توانم تدریس کنم

 • متوسطه اول
 • متوسطه دوم

دسترسی

دوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعهشنبهیکشنبه
قبل از 12 ظهر
از 12 ظهر تا 17
بعد از 5 بعد از ظهر

فهرست راهنمای مدرس پرطرفدار امسال

به صورت رایگان میباشد، امروز بپیوندید و شروع به گسترش دانش با هنرجویان خارج از آنجا کنید

جستجوی مدرسان مرتبط

تصویر ویژه
سمانه زنگنه
سمانه زنگنه
حسین آباد
 • شروع از:150.00 تومان/ساعتی
 • موبایل:099228
تصویر ویژه
تصویر ویژه
 • شروع از:250,000.00 تومان/ساعتی
 • موبایل:093684
 • واتس آپ:093684