امیر هاشمی
امیر هاشمی

امیر هاشمی

شروع از:

100.00 تومان/ساعتی

  • 0.0 /5.0 (00)
  • 25%تکمیل پروفایل
  • تهران خیابان پیروزی

یک مقدمه کوتاه

۳۵  ساله هستم

متاهل و دارای فرزند می باشم

لیسانس برق دارم

بیش از ۳ سال سابقه تحصیل دارم

دروس ریاضی پایه ۶ و ۷ و۸و۹ را تدریس می کنم

دسترسی

دوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعهشنبهیکشنبه
قبل از 12 ظهر
از 12 ظهر تا 17
بعد از 5 بعد از ظهر

فهرست راهنمای مدرس پرطرفدار امسال

به صورت رایگان میباشد، امروز بپیوندید و شروع به گسترش دانش با هنرجویان خارج از آنجا کنید

جستجوی مدرسان مرتبط

تصویر
سمانه زنگنه
سمانه زنگنه
حسین آباد
  • شروع از:150.00 تومان/ساعتی
  • موبایل:099228
تصویر
  • شروع از:250,000.00 تومان/ساعتی
  • موبایل:093684
  • واتس آپ:093684